Współpraca PMK w Szwajcarii z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

Współpraca PMK z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych

Polska Misja Katolicka w Szwajcarii istnieje od 1950 r. Przez kilkadziesiąt lat placówka zgromadziła liczne dokumenty własne oraz spuścizny, które stanowią bezcenny materiał archiwalny mający istotne znaczenie dla historii Polski i Polaków. Dlatego też konieczne jest jego zachowanie dla przyszłych pokoleń i umożliwienie im korzystania z zachowanych archiwaliów. Szczególną rolę odgrywa w tym zakresie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie z którą Misją współpracuje od 2007 r. i która niemal corocznie deleguje pracowników archiwów państwowych celem porządkowania, opracowywania oraz zabezpieczania zbiorów, które finalnie będzie można udostępniać na miejscu jak i on line.

Podobnie jest w tym roku. Od 5 września przebywa w Misji p. Agnieszka Wojciechowska, kustosz Archiwum Państwowego w Płocku, która kontynuuje prace nad opracowaniem najcenniejszego, najstarszego oraz najobszerniejszego zespołu archiwalnego liczącego ponad 1170 j.a. Archiwum Rodziny Bronarskich. Jej pobyt i prowadzenie prac archiwizacyjnych możliwe jest dzięki Porozumieniu jakie zostało podpisane w sierpniu z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, która w ramach programu pomocy instytucjom polonijnym (w tym również Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii) pozyskała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizując strategię „Sprawne Państwo 2020”, kierunek interwencji 3.4 „Wzmocnienie pozycji międzynarodowej państwa”, zadanie 4. „Opracowanie długofalowego planu działań na rzecz wspierania Polonii i jej organizacji oraz jego wdrożenie poprzez wsparcie dla prac porządkowo-ewidencyjnych, konserwatorskich, digitalizacyjnych”.

W ramach powyższej współpracy w bieżącym roku zakończona zostanie praca nad inwentarzem, który NDAP opublikuje na portalu „Szukaj w Archiwach” poprzez system „ZOSIA” administrowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ponadto zamieszczone zostaną tu również najcenniejsze dokumenty w postaci kopii cyfrowych sporządzone w trakcie digitalizacji.

Serwis „Szukaj w Archiwach” (www.szukajwarchiwach.pl) narodził się w Narodowym Archiwum Cyfrowym w 2009 r. Udostępniana jest na nim ewidencja i kopie cyfrowe dokumentów pochodzących nie tylko z archiwów państwowych, ale również muzeów, bibliotek czy instytucji polonijnych – w sumie 70 placówek. Do chwili obecnej serwis opublikował 7 milionów opisów i ponad 25 milionów skanów materiałów archiwalnych, a ich liczba systematycznie będzie wzrastać, w tym również dzięki współpracy pomiędzy Polską Misją Katolicką w Szwajcarii a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.