Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Eschlikon

Ogloszenia

Moi Kochani,

Ilość miejsc na Mszach św. jest ograniczona do 50, ale można w nich uczestniczyć bez certyfikatu na COVID19. Osoby, które nie będą na liście, nie będą mogły uczestniczyć w danej Mszy św., jeśli liczba osób przekroczy 50. Dlatego bardzo proszę poważnie potraktować te zgłoszenia na Msze św. 

Po połowie grudnia będą tez Msze św. z certyfikatem bez ograniczeń ilości osób. Szczegóły po 12-stym grudnia. 

Zgłoszenia osób uczestniczących na Mszy św. online na stronie www.polskamisja.ch pod Arbon, Eschlikon i St. Gallen na tydzień przed Msza św. 

 

Wszystkie nabożeństwa są możliwe przy uwzględnieniu następujących zasad ochrony i higieny. 

 • Na Mszy św. obowiązkowe są maseczki ochronne.
 • Wody świeconej w kościele nadal nie będziemy używać. 
 • Przed wejściem do kościoła dezynfekujemy ręce i zajmujemy miejsca w wyznaczonych ławkach.
 • Znak pokoju przez skłon głowy w kierunku najbliższych osób.
 • Przed Komunią św. kapłan mówi: «Ciało Chrystusa» i wszyscy odpowiadają «Amen». Potem przyjmujemy - Komunię św. w ciszy. 
 • Poza tym Komunię św. przyjmujemy na rękę. To nie jest mój wymysł, tylko polecenie biskupów diecezji. Jeśli ktoś nie może tego czynić w zgodności z sumieniem, niech przyjdzie do Komunii św. na końcu.  

Oto terminy nabożeństw na grudzień: 

1. II Niedziela adwentu, 5 grudnia:

 • Msza św. w Untere Waid, Mörschwil o godz. 11.00 nie ma już miejsc
 • Msza św. w Arbon o godz. 13.00 
 • Msza św. w Eschlikon z kazaniem dla dzieci o godz. 17.00 nie ma już miejsc

Po wszystkich Mszach św. spotkanie ze św. Mikołajem.

2. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, Msza św. ze wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną o godz. 19.30 w Untere Waid, Mörschwil

3. III Niedziela adwentu, 12 grudnia:

4. Spowiedź św. przed Bożym Narodzeniem:

 • wtorek, 14 grudnia od 17.00 - 20.00
 • środa, 15 grudnia od 17.00 - 20.00

5. Opłatki wigilijne można nabywać po Mszach św. 

6. Spowiedź św. poł godziny przed Msza św. albo w każdy piątek od 19.00 do 20.00 w Missionshaus Untere Waid. 

Błogosławionego czasu adwentu! 

o. Piotr ms