Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Neuchâtel

Lipiec i Sierpień 2019

W okresie letnim msze święte w Neuchâtel będą odprawione według stałego porządku, tj. w 2, 3 i 4 niedzielę lipca i sierpnia.

Z Bogiem,

o. Łukasz