Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Neuchâtel

Styczeń 2020

 

1. Zapraszam serdecznie na msze święte, które zostaną odprawione 12, 19 i 26 stycznia o godz. 11.30.

 

2. Od 1 stycznia 2020 roku duchową opiekę nad wspólnotą przejął o. Arnold Pawlina OP.

 

3. 26 stycznia po mszy św. odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowo-kolędowe. Zachęcam do przyniesienia kulinarnych specjałów. 

 

4. Również 26 stycznia odbędą się wybory nowej przewodniczącej / nowego przewodniczącego wspólnoty.